O nas

W 2009r. powstał ARMAGET jako w pełni samodzielnie funkcjonujący organ. Hasło przewodnie naszej firmy to „GET IT EASY” – w pełnym tego sloganu znaczeniu, gdyż chcemy być jeszcze bardziej profesjonalni, godnymi zaufania partnerami w trudnej grze jaką jest walka o własne pieniądze.

Założyciel ARMAGET był pracownikiem Kancelarii Radcy Prawnego, a także pracownikiem działu windykacji Przedsiębiorstwa Państwowego a później Spółki Akcyjnej, prowadził analizy dla amerykańskiej firmy z branży samochodowej oraz polskiego partnera w przemyśle węglowym i stalowym, współpracował w zakresie windykacji z kilkoma firmami branży internetowej. Osoba kierująca firmą ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych m.in. z zakresu: windykacji i obrotu wierzytelnościami, weksel i czek w obrocie gospodarczym, zapewnienia skutecznej windykacji należności – w praktyce i orzecznictwie, skuteczne odzyskiwanie pieniędzy od dłużników i zabezpieczenie przed niesolidnym partnerem, windykacja roszczeń handlowych, zarządzanie finansami i controlling w okresie zmian, jak skutecznie odzyskiwać należności w praktyce.

armaget

ARMAGET obecnie utrzymuje stałą współpracę z kilkoma lokalnymi kancelariami prawniczymi oraz w zakresie windykacji prowadzi stałą współpracę z kilkoma spółkami takich branż jak spedycja, serwis samochodowy, usługi internetowe, budownictwo. Jest zleceniobiorcą zarówno małych osobowych spółek jak i spółek prawa handlowego. Prowadzi także zlecenia otwarte od osób fizycznych.

W ofercie naszych usług nie rozliczamy się i nie pobieramy żadnych opłat przed dokonaniem czynności. Brak opłat wstępnych w działaniach windykacyjnych – prowizja pobierana wyłącznie po odzyskaniu należności od realnie odzyskanych kwot, umowy i czynności poza windykacyjne rozliczamy po wykonaniu usługi. Prowizje i koszta usługi uzależnione są od: wartości zobowiązania, przeterminowania , aktywności dłużnika – następuje wstępna ocena przyjętego zlecenia, ilości przekazywanych spraw, stopnia skomplikowania czynności przygotowawczych.

W ramach prowadzonej działalności windykacyjnej dążymy do uzgadniania sald oraz rozrachunków prowadzonych spraw, pozyskane środki dodatkowe z windykacji – odsetki, opłaty, kary umowne – znajdują się pod ścisłym nadzorem naszych pracowników celem ujęcia ich w księgach rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawempodatkowym.

W planach ARMAGET znajduje się uruchomienie komórki controllingowej i finansowej zrzeszającej specjalistów z zakresu analityki finansowej przedsiębiorstw oraz instytucje finansowe.

ARMAGET w najbliższym czasie czeka przekształcenie w spółkę prawa handlowego.

Możliwość komentowania została wyłączona.