Windykacja

Naszym podstawowym zadaniem jest pomniejszanie portfela należności przeterminowanych (nieregulowanych, nieściągalnych) jak i kontrola nad portfelem należności bieżących (prewencja płatnicza). W windykacji działamy od roku 2000, od 2009 roku jako partnerzy z powodzeniem wspieramy spółki, przedsiębiorców i osoby prywatne w odzyskiwaniu nieregulowanych należności i kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami.

Jesteśmy jedną z niewielu firm łączących z powodzeniem obsługę pojedynczych, drobnych zleceń z kompleksową obsługą masowych portfeli wierzytelności konsumenckich. Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdej obsługiwanej sprawy oraz długoletnie doświadczenie w obsłudze różnego typu wierzytelności.
Wieloletnie doświadczenie w branży pozwoliło nam doskonale rozpoznać modele zachowań dłużników i skonstruować ofertę w taki sposób, by sprostać wszelkim windykacyjnym wyzwaniom. Szanujemy Państwa interesy i relacje z kontrahentami, w stosunku do których zlecono nam windykację. Kierujemy się przekonaniem, iż dzięki dyplomacji i asertywności naszych pracowników w trakcie negocjacji oraz bezwzględnemu przestrzeganiu przepisów prawa i zasad etyki, możliwe jest osiągnięcie maksymalnej efektywności przy zachowaniu dobrych stosunków handlowych pomiędzy Państwem a zalegającymi z płatnościami Klientami.

W działaniach windykacyjnych pomagamy naszym klientom – zarówno prywatnym jak i instytucjonalnym, profesjonalnie egzekwować należności od dłużników z jednoczesnym poszanowaniem wzajemnych kontaktów handlowych co pozwala na kontynuację współpracy. Dokonujemy analizę stanu zobowiązań i należności kontrahentów, prowadzimy rozrachunki z kontrahentami a także wprowadzanie i nadzorowanie oraz weryfikowanie mechanizmów blokad sprzedażowych. Z naszej strony zapewniamy pełny pakiet korespondencji windykacyjnej z dłużnikami w tym sporządzanie wezwań do zapłaty, naliczanie not odsetkowych, sporządzanie umów handlowych z zabezpieczeniem, porozumień płatniczych. Windykacja prowadzona jest przez płaszczyzny negocjacji – polubowna – poprzez przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu ugodowej egzekucji należności w tym negocjacje oddłużeniowe, porozumienia płatnicze, ustalanie i egzekwowanie zabezpieczeń wekslowych, nadzór nad systemem Krajowego Rejestru Długów oraz InfoMonitor.

W naszym zakresie znajduje się również prowadzenie skomplikowanego postępowania sądowego i komorniczego – windykacja egzekucyjna – polegającego na przygotowywaniu pełnej dokumentacji procesowej z uzyskaniem prawomocnego nakazu zapłaty oraz prowadzenie egzekucji na drodze postępowania komorniczego – pełna współpraca z komornikiem aż do momentu finalnego zakończenia procesu egzekucyjnego. Przed organami sądowymi i komorniczymi reprezentujemy Klienta z pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego, dbając i dążąc do szybkiego uzyskania prawomocnego wyroku i wyegzekwowania zobowiązań od dłużnika.

Działania windykacyjne uzupełniamy raportowaniem terenowym stanu majątkowego dłużników, weryfikacją dokumentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności z tytułu umów handlowych, umów abonamentowych – Internet, telefon. Tworzymy samodzielne umowy na sprzedaż produktów i usług. Przygotowujemy dokumenty dodatkowe potwierdzające zobowiązanie.

Rozliczamy co do grosza GET IT EASY

Możliwość komentowania została wyłączona.